50 jaar akkerbouw

Teelt op 80 ha. vruchtbare rivierklei!

image

Akkerbouwbedrijf “Bergerden”

Boerderij “Bergerden” is een karakteristieke Betuwse T – boerderij van ca. 200 jaar oud. Het familiebedrijf wordt geëxploiteerd door Wim en José van Gendt en hun zoon Koen. Koen is de jongste van drie zonen en alweer de 5e generatie op de boerderij.

Het begin

Van oorsprong was de boerderij een gemengd bedrijf met melkvee, varkens, akkerbouw en fruitteelt. De vader van Wim, Jan van Gendt is zich in de 70’er jaren  gaan specialiseren in de akkerbouw.

Nu

Op ca. 80 ha. vruchtbare rivierklei worden aardappelen, suikerbieten, uien en granen geteeld. Het belangrijkste gewas is aardappelen, wij telen diverse rassen aardappelen die bestemd zijn voor boerderijverkoop, landwinkels, groentewinkels, restaurants, groothandel en frietindustrie. Deze aardappelen worden met zorg geteeld, waarbij duurzame productie, kwaliteit en voedselveiligheid voorop staat. Ons bedrijf is GlobalGap gecertificeerd,  waardoor bovenstaande zaken gewaarborgd zijn.

Werkwijze & Visie

Aardappelen
Wij telen op een perceel 1 keer in de 4 jaar aardappelen en 1 keer in de 4 jaar suikerbieten. Tussen deze twee gewassen telen wij granen, (dus 1 keer in de 2 jaar). Deze teeltwijze in combinatie met het gebruik van vaste organische mest is de basis voor een gezonde bodem waarin we de beste kwaliteitsaardappelen kunnen telen, en dat proef je!!

De aardappelen worden opgeslagen in diverse loodsen, waarbij ca. 40% los in cellen en ca. 60% in houten 2 m3 kisten. Deze loodsen zijn voorzien van bewaarcomputers die het proces van drogen, koelen en bewaren aansturen en controleren. Het grootste deel van onze aardappelen (ca. 60%) sorteren we zelf en verpakken deze in zakjes van 5kg, 10kg, 20kg of voor de groothandel in kisten of jumbo zakken. Door deze korte lijnen gaan onze aardappelen direct van land naar klant, met behoud van kwaliteit.

Suikerbieten
Op ons bedrijf telen we ca. 18 ha. suikerbieten. De bieten gaan naar Cosun Beet Company. De loonwerker verzorgt de oogst, overig werk in eigen mechanisatie.

Uien
We telen ca. 7 ha. uien, bestemd voor winkels, huisverkoop en export.

Granen
We telen ca. 30 ha. granen, hoofdzakelijk tarwe. De tarwe is bestemd voor de veevoederindustrie.

Duurzaamheid

Zonnepanelen
In 2012 hebben we 72 zonnepanelen geplaats, inmiddels zijn daar in april 2020 nog eens 465 panelen bij gekomen. We wekken inmiddels dus veel meer stroom op dan dat we verbruiken, dit wordt dus als groene stroom terug geleverd op het elektriciteitsnet.